Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego

 • Ocena
 • Dla dwojga
 • Dla dzieci
 • Dla dorosłych
 • Dla seniorów
Opis

Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego we wsi Smołdzino. Wewnątrz budynku stylizowanego na szachulcowy obejrzeć można prezentację obiektów przyrodniczych, jakie znajdują się w Parku Narodowym oraz eksponaty archeologiczne znalezione na tych ziemiach.

Ekspozycja podzielona jest na sześć działów tematycznych:

Mnogość eksponatów, fotografii, plakatów i innych materiałów dydaktycznych sprawia, że miejsce to jest często odwiedzane przez edukacyjne wycieczki szkolne. Muzeum jest do tego świetnie przygotowane - posiada bowiem salę, na której można prowadzić wykłady i prezentacje. To wszystko jednak w niczym nie przeszkadza, by odwiedzić to miejsce prywatnie, całą rodziną.

Godziny otwarcia:

 • Od 1 maja do 30 września - codziennie, 9.00 - 17.00.
 • Od 1 października do 30 kwietnia - od poniedziałku do piątku, 7.30 - 15.30.

Adres: Smołdzino, ul. Mostnika 1.


Aby obejrzeć ciekawe eksponaty przyrodnicze, nie trzeba jednak jechać do Smołdzina, bowiem w Rowach funkcjonuje Filia Muzeum Przyrodniczego.

Obecna tu ekspozycja nosi nazwę "Plaża - cztery pory roku" i poświęcona jest przeobrażeniom, jakim podlega piaszczyste wybrzeże w ciągu roku. Podziwiać tu można sezonową różnorodność ekosystemu plaży oraz zmiany gatunkowe awifauny. Masa zdjęć i opisów obrazują dynamikę procesów i zjawisk przyrodniczych.

Godziny otwarcia:

 • Od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie w godz. 9.00 - 17.00,
 • Pozostała część roku wyłącznie dla grup odbywających zajęcia po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Adres: Rowy, ul. Parkowa 1.

Cennik
 • Dorośli - 4,00zł
 • Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele i opiekunowie/wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach UE, osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” - 2,00zł
 • Uczniowie, studenci, dorośli odbywający zajęcia edukacyjne w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem SPN - 0,50zł
Mini przewodnik

Instytucja przekazująca bezcenną wiedzę o polskiej faunie i florze. I nie tylko, w końcu przyroda to też geografia czyli wpływ działalności człowieka na naturę i krajobraz. Siedziba placówki jest wystylizowana na konstrukcję szachulcową - historycznie typową na Pomorzu. Muzeum, poza oddziałem głównym w Smołdzinie, posiada jeszcze filie w Rąbce pod Łebą i Rowach.

Blogi

KM Studio potrafi wspaniale utrwalić na wideo Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego filmowanie Jelenia Góra

Galeria

Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja